ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 2

МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЖИВ ТРУД НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

УНСС, катедра „Счетоводство и анализ“

Свали като (0,34 MB)