ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 2

ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СТАНДАРТИЗИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Катедра „Счетоводство и анализ“, УНСС, София

Свали като (0,41 MB)