ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 2

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ОТЧИТАНЕТО И УВЕРЕНОСТТА ВЪВ ВРЪЗКА С УСТОЙЧИВОСТТА

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Преподавател във ВУЗФ – София

Свали като (0,37 MB)