ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ ПРИ АНАЛИЗА НА ПРОДАЖБИТЕ И ЗОНАТА НА БЕЗОПАСНОСТ НА КОМПАНИЯТА

Преподавател в УНСС Бизнес анализатор и оценител

Свали като (0,74 MB)