ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

ОБЕЗЦЕНКАТА НА АКТИВИ В КОНТЕКСТА НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

СА „Д. А. Ценов“ – Свищов
Технически университет – София

Свали като (0,4 MB)