ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Годишник 2022

РАЗГРАНИЧАВАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ РЕШЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНИТЕ ИЗМАМИ В ТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

ВТУ „Тодор Каблешков”

Свали като (0,29 MB)