ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Годишник 2022

ПРАКТИЧЕСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА 3D МОДЕЛА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ИЗМАМИ (3D МОРИ)

Университет за национално и световно стопанство Основател и председател на УС на АПИИ (Асоциация за противодействие на икономическите измами)

Свали като (0,5 MB)