ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

ЗАЩО РАЗКЪСВАНЕТО НА ОМАГЬОСАНИЯ КРЪГ НА КОРУПЦИЯТА Е ТРУДНО, НО НЕОБХОДИМО

Главен изпълнителен директор Институт на дипломираните експерт-счетоводители по публични финанси

Свали като (0,17 MB)