ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

ИЗРАЗЯВАНЕ НА СИГУРНОСТ В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА

Председател, IAASB
Щатен сътрудник Съвет по международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност

Свали като (0,19 MB)