ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д.ИК.Н. МИХАИЛ ДИНЕВ, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Член на Редакционния съвет на списание ИДЕС

Свали като (0,14 MB)