ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

В ПАМЕТ НА ДОЦ. Д-Р ЖИВКО БОНЕВ, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор

Дипломиран експерт-счетоводител, почетен председател на ИДЕС Носител на медал „За заслуга“

Свали като (0,15 MB)