ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

АНАЛИЗЪТ НА ПРОДАЖБИТЕ И ЗОНАТА НА БЕЗОПАСНОСТ – ВАЖНА ЧАСТ ОТ АНТИКРИЗИСНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА КОМПАНИЯТА

Преподавател в УНСС Бизнес анализатор и оценител

Свали като (0,34 MB)