ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 2

СЧЕТОВОДНА МАТРИЦА НА МОДЕЛА НА ОТЧИТАНЕ НА ВАУЧЕРИТЕ ЗА ХРАНА

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД и в „Търтей консулт” ООД – Габрово

Свали като (0,33 MB)