ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 2

ВЛИЯНИЕ НА ВЪПРОСИТЕ, СВЪРЗАНИ С КЛИМАТА, ВЪРХУ ОПОВЕСТЯВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Доктор по икономика Преподавател във ВУЗФ

Свали като (0,28 MB)