ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

ФИНАНСОВИЯТ КОНТРОЛ В БЪЛГАРСКАТА ЕКЗАРХИЯ В ЦАРИГРАД ДО 1913 ГОДИНА

Дипломиран експерт-счетоводител Регистриран одитор

Свали като (0,23 MB)