ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

СЪЩЕСТВЕНОСТТА В КОНТЕКСТА НА ПРИЛОЖИМИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО И НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

Регистриран одитор

Свали като (0,3 MB)