ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА

Преподавател във ВУЗФ
Магистър по „Финансова отчетност”

Свали като (0,21 MB)