ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

КОРЕКЦИЯ ЗА РИСКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С МСФО 17 ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Одит мениджър, ръководител на комитет по МСФО, Грант Торнтон ООД

Свали като (0,31 MB)