ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Извънреден брой

ТЪРГОВСКОПРАВЕН КОНТЕКСТ НА РАЗВИТИЕТО НА СЧЕТОВОДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

Икономически университет – Варна Адвокат към ВАК

Свали като (0,24 MB)