ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Извънреден брой

ПОГЛЕД КЪМ НЯКОИ АСПЕКТИ ОТ БЪДЕЩЕТО НА СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ И СЧЕТОВОДНИТЕ УСЛУГИ

Катедра „Счетоводна отчетност“ Икономически университет – Варна

Свали като (0,27 MB)