ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

ОТНОСНО УЧАСТИЕТО НА ОДИТОРИТЕ В ПРЕОБРАЗУВАНЕТО НА ПРАВНАТА ФОРМА НА ДРУЖЕСТВАТА

Преподавател, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред” Катедра „Сигурност и граничен контрол”, Академия на МВР

Свали като (0,28 MB)