ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СИГУРНОСТ ЗА РАЗШИРЕНА ВЪНШНА ОТЧЕТНОСТ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Преподавател във ВУЗФ – София

Свали като (0,27 MB)