ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

РЕВИЗИРАНА МЕЖДУНАРОДНА РАМКА ЗА ИНТЕГРИРАНА ОТЧЕТНОСТ ОТ 2021 ГОДИНА – ПРЕГЛЕД НА ПРОМЕНИТЕ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Преподавател във ВУЗФ – София

Свали като (0,37 MB)