ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

ПО ВЪПРОСА ЗА ЕФЕКТА НА ФИНАНСОВИЯ ЛОСТ И МЕТОДИКАТА ЗА НЕГОВИЯ АНАЛИЗ

УНСС, катедра „Счетоводство и анализ“

Свали като (0,27 MB)