ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ (ИНТЕГРИРАНЕ НА МОДЕЛА „ДЮПОН“ С МОДЕЛА ЗА АНАЛИЗ ЧРЕЗ ЕФЕКТА НА ФИНАНСОВИЯ ЛОСТ)

УНСС, катедра „Счетоводство и анализ“

Свали като (0,27 MB)