ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ

Преподавател, специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред”, Катедра „Сигурност и граничен контрол”, Академия на МВР

Свали като (0,33 MB)