ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

ВЛИЯНИЕТО НА МСФО 17 ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ ВЪРХУ ФИНАНСОВАТА ОТЧЕТНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ

Одит мениджър, ръководител на комитет по МСФО Грант Торнтон ООД

Свали като (0,21 MB)