ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 2

ПРЕФАКТУРИРАНЕТО КАТО НЕЛОЯЛНА ТЪРГОВСКА ПРАКТИКА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДАВНОСТНИЯ СРОК ПРИ ПЕРИОДИЧНИ ПЛАЩАНИЯ

ВТУ „Тодор Каблешков”, гр. София
УНСС, гр. София

Свали като (0,19 MB)