ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 2

НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА ЗА ДДС ПРИ ЛИПСА НА ПЛАЩАНЕ ПО ДОСТАВКА

Катедра „Финансов контрол“, УНСС

Свали като (0,23 MB)