ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 2

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА И ТЯХНОТО ОПОВЕСТЯВАНЕ ВЪВ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Магистър по счетоводство и одит Магистър по финансов мениджмънт

Свали като (0,26 MB)