ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

СЧЕТОВОДНО-ПРАВНИ АСПЕКТИ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, ПРЕВИШАВАЩО СРОКА ЗА ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ НА ПЕРИОДИЧНИ ПЛАЩАНИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА УСЛУГА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“

ВТУ „Тодор Каблешков”, гр. София
УНСС, гр. София

Свали като (0,23 MB)