ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

СЧЕТОВОДНИ ПОДХОДИ ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЛИЗИНГ ПО УСЛОВИЯТА НА СС 17 – ЛИЗИНГ В ТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ВТУ „Тодор Каблешков

Свали като (0,27 MB)