ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

СТОЙНОСТТА НА КОМПАНИЯТА – ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ

Преподавател в УНСС Бизнес анализатор и оценител

Свали като (0,26 MB)