ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ТЪРГОВСКИ ВЗЕМАНИЯ В ПРАВЕН И СЧЕТОВОДЕН АСПЕКТ

Дипломиран експерт-счетоводител Регистриран одитор

Свали като (0,29 MB)