ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

НАСОКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА ОДИТОРИ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Преподавател във ВУЗФ – София

Свали като (0,24 MB)