ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 1

ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО НА СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ ЧРЕЗ ОТСТОЯВАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИ, ПОЧТЕНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

УНСС, гр. София
Регистриран одитор

Свали като (0,28 MB)