ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Годишник 2020

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРАНЕТО НА ПАРИ И НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ЛИЦАТА, ПРЕДОСТАВЯЩИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

Университет за национално и световно стопанство Основател и председател на УС на АПИИ (Асоциация за противодействие на икономическите измами)

Свали като (0,52 MB)