ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Годишник 2020

НОВИТЕ МСФО 9 И МСФО 16: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РАННИ ЕФЕКТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО ИМ В ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2018 ГОДИНА

катедра „Счетоводна отчетност”, ИУ – Варна
катедра „Счетоводна отчетност”, ИУ – Варна
катедра „Счетоводна отчетност”, ИУ – Варна

Свали като (0,45 MB)