ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Годишник 2020

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ НА РЕНТАБИЛНОСТТА НА БАЗА ТРУДОВИ РЕСУРСИ И НА БАЗА РАЗХОДИ ЗА ЖИВ ТРУД

УНСС, катедра „Счетоводство и анализ”

Свали като (0,41 MB)