ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Годишник 2020

ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ ОДИТИРАНЕТО НА ДРУЖЕСТВАТА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ

Преподавател в Академията на МВР

Свали като (0,37 MB)