ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 11 „ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО“ ИЛИ СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ 18 „ПРИХОДИ“ – ЕДНА НЕ ЧАК ТОЛКОВА ТРУДНА ЗА РЕШАВАНЕ ДИЛЕМА

Дипломиран експерт-счетоводител Регистриран одитор

Свали като (0,21 MB)