ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ: ИНФОРМАЦИОННА ЗНАЧИМОСТ, КЛАСИФИКАЦИЯ ПО ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ ЗА ОТЧИТАНЕ

Магистър по счетоводство и одит Магистър по финансов мениджмънт

Свали като (0,28 MB)