ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

ОТНОСНО ВРЪЗКАТА РЕНТАБИЛНОСТ – ЛИКВИДНОСТ И НЕЙНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ АНАЛИЗА

УНСС, катедра „Счетоводство и анализ”

Свали като (0,29 MB)