ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

ОСОБЕНОСТИ НА ОБЛАГАНЕТО С ДДС НА ДОСТАВКИТЕ НА УСЛУГИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

УНСС, катедра „Финансов контрол“

Свали като (0,26 MB)