ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 4

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДАРЕНИЯ

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД и в „Търтей консулт” ООД – Габрово

Свали като (0,28 MB)