ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ

Брой 3

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ С ОБРАТЕН ЛИЗИНГ СЪГЛАСНО МСФО 16 ЛИЗИНГ

Дипломиран експерт-счетоводител Pегистриран одитор

Свали като (0,37 MB)