ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ АКТИВИ (МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗ)

УНСС, катедра „Счетоводство и анализ”

Свали като (0,32 MB)