ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И РАЗЛИЧНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДСТАВЯНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО РЕДА НА ЗКПО В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИЗБРАНАТА ПРАВНА ФОРМА

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор Управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит” ООД и в „Търтей консулт” ООД – Габрово

Свали като (0,24 MB)