ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 3

ЗА ПРОЦЕСА НА ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКА КАТО ЧАСТ ОТ РАЗБИРАНЕТО ЗА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ (част втора)

Дипломиран експерт-счетоводител Регистриран одитор

Свали като (0,28 MB)