ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ


Брой 2

СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА В ПРЕДПРИЯТИЯТА

Регистриран одитор

Свали като (0,24 MB)